Glaukom (Zelena mrena)

Šta je glaukom?

Glaukom je stanje u kome je pritisak u očnoj jabučici viši od normalnog. Obično zahvata oba oka.

Šta izaziva glaukom?

U većini slučajeva, uzrok je nepoznat. Ovo oboljenje izazivaju povrede ili pomeranje sočiva oka.

Koliko često se pojavljuje glaukom?

Kod dva posto svih odraslih preko četrdeset godina života razvija se glaukom.

Da li se glaukom češće javlja kod muškaraca nego kod žena?

Nema razlike.

Da li se javlja kod dece?

Postoji jedna retka forma glaukoma kod dece koja se javlja još od rođenja. Ona se naziva urođeni glaukom.

Da li se glaukom proteže kroz porodice, je li on nasledan?

Nije.

Koje su štetne posledice glaukoma?

Ako se ne leči, glaukom će prouzrokovati ozbiljno smanjenje vida i može dovesti do slepila.

Koji su simptomi glaukoma?

Kod akutnog tipa se javljaju jak bol u oku, crvenilo oka i pomućeni vid. Kod hroničnog tipa može se desiti da pacijent ne oseća nikakve simptome sve do kasnog stadijuma u razvoju oboljenja kada je ili teško ili suviše kasno da se oboljenje leči.

Kako čovek može da zna da li ima glaukom?

Kod akutnog tipa oboleli će to vrlo brzo znati zbog jakog bola i pomućenog vida. Kod hroničnog tipa glaukom može otkriti oftalmolog prilikom rutinskog pregleda oka.

Postoji li način da se spreči pojava glaukoma?

Ako očni lekar sumnja da je pacijent potencijalni bolesnik od glaukoma, on može da propiše profilaktične kapi za oko koje će ga zaštititi od bolesti.

Kakva se ispitivanja obavljaju za postavljanje dijagnoze glaukoma?

a. Merenje pritiska u jabučici pomoću instrumenta poznatog pod imenom tonometar
b. Pregled vidnog polja
c. Primenom provokativnih testova

Da li ljudi redovno treba da kontrolišu pritisak u očnoj jabučici?

Da, to je izvanredno jednostavan pregled i sve odrasle osobe treba da ga obave u okviru svog godišnjeg pregleda očiju.

Da li je merenje pritiska u očnoj jabučici bolan postupak?

Pri merenju nema nikakvog bola.

Da li glaukom obično zahvata istovremeno oba oka?

Da, osim u nekom akutnom slučaju. Pacijent kod koga se razvio glaukom u jednom oku najverovatnije će ga nešto kasnije dobiti i u drugom.

Kako se leči glaukom?

Kod akutnog tipa upotrebljavaju se kapi za oči čiji je zadatak da smanje pritisak u oku. Ako pritisak ne može da se smanji posle osam časova, preporučuje se hirurški zahvat. Kod hroničnog tipa kapi za oči mogu se upotrebljavati godinama kao jedino sredstvo za lečenje, pod uslovom da ne dolazi do povećanja pritiska; ukoliko to nije slučaj, neophodno je pristupiti hirurškoj intervenciji.

Da li je u ovom slučaju neophodno da se pacijent smesti u bolnicu, ili može da se leči kod kuće?

Bolnička nega je neophodna ako mora da se izvrši operacija.

Da li je operacija uvek neophodna?

To zavisi od pritiska i vidnih polja. Ako se ova dva elementa mogu kontrolisati pomoću kapi za oči, onda operativni zahvat nije neophodan.

Šta će se dogoditi ako se operacija ne izvrši onda kada je potrebna?

Nastupiće slepilo.

Šta će se dogoditi ako se kapi za oči ne upotrebe onda kada je rečeno?

Pacijent će konačno izgubiti vid na zahvaćenom oku.

Da li glaukom može da se izgubi sam po sebi, bez lečenja?

Obično ne.

Da li je operacija glaukoma opasna operacija?

Nije.

Kakvi su izgledi za oporavak posle operacije?

Kod akutnog tipa izgledi su izvanredni. Kod hroničnog tipa, što je operacija ranije izvršena to su i bolji izgledi za dobre rezultate.

Kakva se operacija vrši?

To je operacija, koja se zove iridektomija, prilikom koje se uklanja jedan mali komad dužice kako bi se omogućila drenaža i kako bi se smanjio pritisak u očnoj jabučici. Operativni zahvat razlikuje se od slučaja do slučaja i zavisi od toga da li hirurg rešava akutni ili hronični glaukom.

Kakva se anestezija primenjuje?

Lokalna ili opšta anestezija.

Koliko vremena pacijent mora da ostane u bolnici?

Obično pet do sedam dana.

Da li je posle operacije pacijentu neophodna specijalna, lična nega?

Nije.

Da li posle peracije glaukoma ostaje vidljivi ožiljak?

Ne, osim što se može videti odakle je uklonjen mali komad dužice.

Da li se glaukom javlja ponovo, posle izvršene operacije?

Obično ne kada je reč o akutnom tipu. Hronični glaukom se može ponovno javiti.

Koja su ograničenja aktivnosti pacijenta posle uspešne operacije glaukoma?

Nikakva.

Da li je neophodno podvrgavati se periodičnim pregledima posle napada glaukoma?

Da. Lekar će posebnu pažnju da obrati zdravlju zahvaćenog oka.