Glavobolja – značaj i uzroci

Kakav je značaj glavobolje?

Glavobolja je jedan od najčešćih simptoma i često predstavlja najteži problem sa kojim se sreću i pacijent i lekar. Glavobolja je simptom, a ne bolest. Zbog toga može postojati u čitavom nizu poremećaja. Može biti povezana sa oboljenjem na nekom od delova glave, kao što su oči, nos, sinusi ili uši. Može nastati i zbog bolesti struktura glave koja je zahvatila mozak. Ipak, glavobolja je najčešće rezultat emocionalnih poremećaja. Još jedan uzrok glavobolje je opšti poremećaj u organizmu kao što je sistemska bolest sa povišenom temperaturom.

Može li alergija prouzrokovati glavobolje?

Da.

Može li preteran zamor ili napetost prouzrokovati glavobolju?

Da.

Treba li da se pacijent koji ima česte glavobolje savetuje sa lekarom?

Treba.

Šta je migrena?

To je vrlo često stanje koje se karakteriše povratnom povremenom glavoboljom koja se javlja u nastupima i obično samo na jednoj polovini glave. Između napada pacijent se odlično oseća.

Šta prouzrokuje migrenu?

Uzrok nije poznat, ali ona često napada nekoliko članova jedne porodice.

Mogu li emocionalni poremećaji prouzrokovati migrenu?

Mogu.

Može li se migrena izlečiti?

Da, ako se može odrediti uzrok i preduzeti odgovarajuće lečenje.

Hoće li iskusan neurolog biti u stanju da razlikuje glavobolju koju prouzrokuje ozbiljno oboljenje nerava ili mozga od one koje je prouzrokovana beznačajnim uzrocima ili emocionalnim uznemirenjem?

Da. Neurolog ima na raspolaganju mnoge metode za određivanje razlike među raznim uzrocima glavobolje.

Može li se na glavobolju delovati psihoterapijom?

Kako je veći broj glavobolja prouzrokovan emocionalnim uznemirenjima, duža psihoterapija može dovesti do izlečenja.