Glavobolje kod oboljenja i anomalija oka

Mnogi lekari, a pogotovo bolesnici, skloni su da precenjuju ulogu oka kao etiopatogenetskog faktora glavobolje. U statističkoj obradbi opsežnog polikliničkog materijala s neurološke strane po Heycku bilo je oko 1% glavobolja u vezi s očima. Čini se, da je kod lekara taj broj veći.

Kod dijagnostičkog prosuđivanja bolova u oku i u predelu oko oka treba uvek uzeti u obzir ovo: bolovi kod oboljenja oka prvenstveno se lokalizuju u samom oku, iako oni mogu iradirati i u fronto-temporalnu regiju, a ponekad i u zatiljak, šireći se u čitavu polovinu glave (primjer: iridocyclitis). Bol se i ne mora osećati u samom oku, nego se može lokalizovati u fronto-temporalnoj regiji ili u čitavoj polovini glave (primjer: hronični glaukom). U oku ili u predjelu oka često se osećaju bolovi kod bolesnih stanja izvan oka (primjer: bolesti paranazalnih sinusa i nosa, neuralgija trigeminusa, ekspanzivni procesi prednje lobanjske udubine, turskog sedla i njegove okoline, te gornjeg sagitalnog sinusa).

Upalna oboljenja oka kao: conjunctivitis, keratitis, iritis, iridocyclitis mogu uz lokalnu bol uzrokovati i glavobolju. Kod oboljenja neuritis retrobulbaris bol se javlja obično samo kod kretnja bulbusa i kod pritiska na bulbus. Intraokulami tumori uzrokuju glavobolju obično tek onda, kad dođe do povišenog intraokularnog pritiska.

Opšte je poznata jaka bol kod akutnog glaukoma. Javlja se obično na jednoj strani, naizgled iz punog zdravlja, obično posle jakog uzbuđenja, posle nagle promene položaja tela, te nakon ekscesa alkoholom. Uz mučninu i povraćanje dolazi do zamagljenja vida, a pacijent vidi obojene prstene oko izvora svijetla. Bol je najprije lokalizovana u samom bulbusu, ali se vrlo brzo širi u glavu, u predeo prve grane trigeminusa, a može se i dalje širiti sve do okciputa. Kod akutnog glaukoma diferencijalna je dijagnoza prema neuralgiji oftalmikusa, a naročito prema migreni više puta dosta teška, osobito ako se uz glavobolju jave još i mučnina, povraćanje i smetnje vida. Dijagnostički je važno, da se glaukom obično javlja tek u starijoj dobi, dok migrena redovno počinje već u mladosti. Nadalje napad migrene obično počinje ujutro, dok se glavobolja zbog glaukoma češće javlja potkraj dana.
Procesi u dubini orbite (flegmona, aneurizma, tumor) uzrokuju uz bolove u dubini oka i mukle glavobolje.

Dosta su česte glavobolje kod refrakcionih anomalija hiperopije i astigmatizma, ređe kod anizometropije, zatim kod prezbiopije, ako nisu korigovane, ili su preslabo ili prejako korigovane. Takva je glavobolja lokalizovana u očima, u čelu, ređe u slepočinici. Bol je mukla uz osećaj jakog umora, često dolazi do iskrenja pred očima, a fiksirani predmeti vide se nejasno i mutno. Zato kod glavobolje pri radu nablizu treba kod mladih ljudi misliti u prvom redu na hiperopiju, a kod starijih na prezbiopiju. Ako nakon korekcije staklima glavobolja prestane, dijagnoza se postavlja ex juvantibus.

Jake se glavobolje javljaju češće u mladih ljudi i bez refrakcionih anomalija zbog prevelikog opterećenja akomodacionog mišića te musculi recti intemi kod dugotrajnog i intenzivnog rada nablizu (za vrijeme napornog učenja ili u male dece u početku školovanja). Te se glavobolje još pogoršavaju kod nedovoljnog osvjetljenja (asthenopia accommodativa).

Smetnje motiliteta, a specijalno smetnje sinergije: heteroforija ili latentna slabost bulbomotora (latentni strabismus convergens i divergens) kao i slabost konvergencije mogu uzrokovati glavobolje. Ako je heteroforija manjeg stupnja, ona u normalnom životu obično ne zadaje teškoće. Ali kod opšteg lošeg stanja ili opterećenja organizma (neurastenična stanja, rekonvalescencija, graviditet, jaki fizički napor) ona može uzrokovati jake bolove u očima i u glavi, tzv. sindrom muskularne astenopije.

Kod klijenuti bulbomotomih mišića glavobolja se često javlja zbog dvoslika. Kako se one očituju često tek kod rada nablizu, dešava se, da se bolesnici tuže samo na slab vid i glavobolju, a da pareza i ne bude zapažena.

Klijenuti akomodadonog aparata (zbog lokalnog ili opšteg delovanja atropina, kod afekcija n. oculomotorii i njegovih jezgara usled difterije, botulizma, encefalitisa i cerebralnog sifilisa) uzrokuju kod svakog rada nablizu, uz bolove u očima, i jake glavobolje.

Kod svih tih glavobolja bol nastaje verojatno zbog preopterećenja (grča) ili bulbomotora ili akomodadonog mišića ili pak sudeluju oba faktora.

Do neurastenične astenopije (asthenopia nervosa) s glavoboljom dolazi kod opšteg iscrpljenja i premorenosti.

Terapija svih tih glavobolja sastoji se u korekciji refrakdonih anomalija, odnosno heteroforije, u davanju miotika kod glaukoma, a kod akomodativne astenopije smanjenjem rada nablizu i privremenim davanjem konveksnih sočiva.