Gliom – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Gliom, tumor koji potiče od tkiva koje okružuje mozak i kičmenu moždinu.

Preporuka strane: