Gljivična oboljenja kože (Mikoza, tinea, favus)

Šta je to mikoza ili tinea kože?

Mikoza je gljivična infekcija kože nastala kao posledica dejstva male, tek kroz mikroskop vidljive gljive.

Da li postoje različite vrste mikoza?

Da. Kada mikoza zahvati kožu poglavine, to oboljenje je poznato kao trihofitija kapitis; kada se oboljenje lokalizuje na stopalama, ono je poznato kao atletsko stopalo; kada se javlja na telu, oboljenje je poznato kao trihofitija korporis; ukoliko je proces lokalizovan u preponi, oboljenje je poznato kao trihofitija kruris.

Da li su mikoze zarazne?

Da, u izvesnoj meri. Mikoze se ne prenose u onoj meri kao §to se prenose zarazne bolesti, kao što su na primer rubeola, ovčije boginje i tako dalje. međutim, u nekoj porodici gde jedna osoba boluje od neke vrste mikoze, savetuje se pridržavanje izvesnih jednostavnih mera predostrožnosti kao što su upotreba sopstvenih ubrusa, papuča i tako dalje.

Postoji li neka mast koja će izlečiti sve vrste mikoza?

Ne. Lečenje mikoza zavisi isključivo od vrste koja je dovela do oboljenja kao i od osobe kod koje se oboljenje javilo.

Može li se mikoza izlečiti?

Da. Lekovi koji se daju oralno (putem usta), naročito kod mikoze kože poglavine, u stanju su da skrate lečenje u značajnoj meri. Ovo se međutim, ipak mora činiti pod nadzorom lekara.

Kako se prepoznaje mikoza kože poglavine?

Po pravilu mikoza kapitis se javlja jedino kod dece. Male plaže na koži poglavine gde je dlaka ispala ili je slomljena trebalo bi da pobude sumnju na oboljenje. Postoji i specijalna lampa (Vudovo svetlo) pomoću koje se vidi koje su zaražene dlake jer one svetle ili fluoresciraju i na taj način pomažu da se postavi dijagnoza.

Da li su mikoze veoma ozbiljno stanje?

Ne, nisu ozbiljne utoliko što ne ugrožavaju život, ali bi trebalo pokušati da se oboljenje izleči i da se spreči ponovno javljanje.