Glomerulonefritis – oboljenje nefrona bubrega

Šta je glomerulonefritis?

To je specifično oboljenje koje napada nefrone bubrega. Nastaje usled zapaljenja nefrona i može, ukoliko se ne leči, da vodi oštećenju i destrukciji ovih struktura i poremećaju bubrežne funkcije.

Koje vrste glomerulonefritisa postoje?

a. Akutni glomerulonefritis.
b. Hronični glomerulonefritis.

Akutna faza može trajati od nekoliko dana do godinu i vide; hronični stadijum može trajati celog pacijentovog života. Postoji i prelazna faza poznata po imenu subakutni glomerulonefritis.

Da li je akutni glomerulonefritis česta bolest?

To je vrlo često oboljenje, naročito kod dece.

Šta prouzrokuje akutni glomerulonefritis?

Mada uzrok nije poznat, obično se javlja posle bakterijske infekcije, najčešće posle infekcije prouzrokovane streptokokama koje obično prouzrokuju zapaljenje grla, tonzilitis i šarlah.

Kakav je obično tok akutnog glomerulonefritisa?

Obično traje nekoliko nedelja a zatim spontano prestaje. Smatra se da će sedamdesetpet do devedeset odsto dece sa akutnim glomerulonefritisom ozdraviti bez posledičnog oštećenja bubrega.

Može li akutni glomerulonefritis biti smrtonosan?

Da. Oko, otprilike, jedan od dvadeset pacijenata obično ne preživljava.

Kakvi su simptomi akutnog glomerulonefritisa?

Pacijent može pružiti podatke o prethodnoj akutnoj infekciji kao što je jako zapaljenje grla. U mokraći može biti krvi i belančevina uz razne stepene povišenja krvnog pritiska i osetljivost na pritisak u predelu bubrega.

Da li je nefritis ovog tipa nasledan?

Ne smatra se da je nasledan, mada postoji izvesna porodična sklonost prema bolesti.

Postoji li neki način da se spreči dobijanje nefritisa?

Lekar treba da blagovremeno i na odgovarajući način leči sve akutne infekcije, naročito zapaljenje grla, tonzilitis i šarlah.

Postoji li neki posebno efikasan način za lečenje akutnog glomerulonefritisa?

Ne. Ali odgovarajućim odmorom i pomoćnim merama većina pacijenata se dobro oporavka.

Postoji li neki poseban način lečenja hroničnog glomerulonefritisa?

Ne. Ali ljudi oboleli od hroničnog glomerulonefritisa mogu dugo godina normalno živeti ukoliko paze na sebe, poštuju izvesna ograničenja u ishrani i izbegavaju akutne infekcije.