Gluvoća

Šta izaziva gluvoću?

Oštećenje sluha može biti izazvano kakvim poremećajem u prijemu ili prenosu zvučnih talasa duž kanala kroz srednje uho do unutrašnjeg uha, a zatim duž slušnog živca do mozga.

Kad postoji gluvoća na jednom uhu, da li će njome biti zahvaćeno i drugo uho?

Gluvoća može ponekada da bude ograničena na jedno uho, kada je sekundarna pojava nekoj infekciji, ali to nije opšte pravilo. U većini slučajeva, kad je gluvoćom zahvaćeno jedno uvo, ranije ili kasnije će se i na drugom uhu pokazati gubitak sluha.

Postoji li tendencija da oba uva ogluve istovremeno?

Ne, to nije neophodno. Može postojati veliki interval, ili može da ne dođe do oštećenja sluha u drugom uhu, ako je jedno uho obolelo.

Na koje vrste gluvoće nailazimo?

a. Urođena gluvoća.
b. Gluvoća koja je posledica moždanih poremećaja.
c. Perceptivna gluvoća kao posledica obolelosti unutrašnjeg uha ili slušnog živca.
d. Provodna gluvoća, kao rezultat obolelosti srednjeg uha ili slušnog kanala.

Šta je urođena gluvoća?

To je vrsta gluvoće sa kojom je čovek roden. Ona se javlja usled nenormalnosti u razvoju ili usled toga što nije razvijen slušni živac.

Šta izaziva urođenu gluvoću?

Smatra se da su mnogi slučajevi gluvoće koji se javljaju kod novorođenčadi izazvani oboljenjem majke tokom prvih nekoliko nedelja bremenitosti. Toksini nekih oboljenja, kao što je rubeola, prenose se na embrion i izazivaju poremećaje u razvoju slušnog aparata.

Šta se događa ako se dete rodi gluvo?

Gluvo dete ne može da čuje, zbog toga ono ne može da imitira, niti na taj način da nauči da govori. Takva deca zato postaju gluvonema. Drugim rečima, gluvonemi bi mogao govoriti da je bio u mogućnosti da čuje i imitira (podražava) govorne zvuke. Kod gluvonemih ne postoji nikakav poremećaj u govornom aparatu.

Koji su neki uzroci gluvoće unutrašnjeg uha?

a. Oboljenja kao što su zauške, influenca, šarlah i malarija.
b. Lekovi kao što su kinin i salicilati.
c. Neka zanimanja među kojima kovački zanat, pilotiranje avionom itd.
d. Prelomi slepoočnice, koja prelazi preko slušnog mehanizma.
e. Alergične reakcije koje obuhvataju lavirint.
f. Hemoragija (krvarenje) u unutrašnjem uhu.
g. Tumori slušnog živca.

Kako se gluvoća izazvana defektom u unutrašnjum uhu može razlikovati od gluvoće izazvane poremećajem u srednjem uhu?

Gluvoća srednjeg uha ne povlači za sobom oboljenje prenosnog mehanizma. Na taj način, ako se vibraciona viljuška stavi na mastoidnu kost iza uha, vibracioni zvuk se pojačava budući da može da se prenese kroz neoštećeno unutrašnje uho. Ako je gluvoća posledica oboljenja unutrašnjeg uha ili slušnog živca, vibracije zvučne viljuške ne mogu se čuti.

Može li se medicinski pomoći gluvoći?

a. Ako je gluvoća izazvana oboljenjem, kao fito su zauške, ništa ne može da se učini za poboljšanje sluha osim primene slušnih aparata.
b. Ako je gluvoća izazvana lekovima i ako se upotreba takvih lekova obustavi pre nego što je prouzrokovano stalno oštećenje, sluh će se povratiti sam po sebi.
c. Kada je gluvoća izazvana izloženošću velikoj buci ili eksplozijama, posle izvesnog perioda vremena može doći do poboljšanja ako pacijent nije više u dodiru sa takvom bukom.
d. Gluvoća usled loma slepoočnice ili hemoragije može se vremenom povući, ali malo može da se učini medicinski da bi se uticalo na tu promenu.
e. Gluvoća koja je posledica tumora slušnog živca može se izlečiti hlrurškim otklanjanjem tumora.

Šta izaziva provodnu gluvoću (gluvoću srednjeg uva)?

a. Sabijena ušna mast.
b. Strano telo u spoljnom ušnom kanalu.
c. Izliv u kanal.
d. Sužavanje kanala usled zapaljenja kože kanala.
e. Tumori spoljnog slušnog kanala.
f. Probijena bubna opna.
g. Zapaljenje srednjeg uha.
h. Tumor sredhjeg uha.
i. Nepokretljivost kosti uzengije u srednjem uhu. Blokirana Eustahijeva truba.
k. Degenerativna bolest poznata kao otoskleroza.

Šta su uzroci provodne gluvoće?

Procenjuje se da je kod oko pet posto ljudi gluvoća izazvana poremećajem u njihovom provodnom aparatu. Srećom, samo kod jednog od te petorice oštećenje je tako izraženo da zahteva medicinsku negu.

Koje su neke od medicinskih mera koje se primenjuju za poboljšanjc provodne gluvoće?

Ako je gluvoća posledica nakupljene ušne masti u spoljnom uhu, stranog tela u kanalu, zapaljenja u kanalu, infekcije srednjeg uha ili blokirane Eustahijeve trube, tome lako može pomoći medicinska intervencija specijaliste za uho, grlo i nos. Ako su, međutim, dobijeni maksimalni rezultati pomoću medicinskih mera a vidljivo oštećenje sluha i dalje ostaje, ljudi sa provodnom gluvoćom treba da upotrebe slušna pomagala ili proteze.

Da li su slušna pomagala efikasna?

Da. Danas se proizvode izvanredna slušna pomagala, a stalno se na njima vrše usavršavanja. Medutim, slušna pomagala nisu efikasna kod svih vrsta gubitaka sluha.

Da li hirurški zahvati mogu da pomognu u lečenju gluvoće?

Da, kod nekih vidova gluvoće. Ako je gluvoća nastala usled prisustva tečnosti u srednjem uhu, prorezivanje bubne opne radi omogućavanja isticanja te tečnosti često će dovesti do potpunog vraćanja sluha. U slučajevima u kojima je gluvoća sekundarna pojava nepokretljivosti kosti uzengije u srednjem uhu, hirurški zahvat može dati izvanredne rezultate.