Gojaznost među najsnažnijim faktorima rizika za COVID19 – Poliklinika Velisavljev

Gojaznost među najsnažnijim faktorima rizika za COVID19 – Poliklinika Velisavljev

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Velisavljev

Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Velisavljev

Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Većina mlađih odraslih osoba smatra da nisu pod većim rizikom od virusa COVID19. Uprkos njihovom optimizmu, istina glasi: kod gojaznih osoba rizik od težih formi COVID19 i komplikacija itekako raste!

U američki časopisu „Circulation“ objavljeni su rezultati američkog registra, nedavno predstavljeni na Kongresu AHA 2020:

Do sada najveće istraživanje ovog tipa obuhvatilo je podatke 88 američkih bolnica u AHA COVID CVD registru u koji su uključeni svi konsekutivni bolesnici hospitalizovani sa aktivnom formom COVID19. Za potrebe ove analize izdvojeni su pacijenti kod kojih je postojao podatak o BMI, starosti, polu i kliničkim karakteristikama. Bolesnici su podeljeni u 6 grupa na osnovu kategorizacije BMI prema SZO:

 • Pothranjeni (BMI < 18,5)
 • Normalna telesna težina (BMI = 18, 5 -24, 9)
 • Prekomerna telesna težina (BMI =25 – 29, 9)
 • Klasa I gojaznosti (BMI = 30 – 34,9)
 • Klasa II gojaznosti (BMI = 35 – 39,9)
 • Klasa III gojaznosti (BMI > 40)

Referentna grupa prilikom poređenja bili su ispitanici normalne telesne težine. Konačno, analizirano je 7.606 COVID pacijenata prosečne starosti 63 godine. Najviše je bilo gojaznih osoba (klasa I -21%).

Autori su primarno bili fokusirani na intrahospitalni mortalitet i mehaničku ventilaciju među hospitovalizovanim COVID pacijentima. Intrahospitalni mortalitet ili potreba za mehaničkom ventilacijom registrovani su kod 27,7% bolesnika; intrahospitalni mortalitet je zabeležen u 17,1% slučajeva, dok je kod 21,1% bolesnika indikovana mehanička ventilacija.

Dalja statistička analiza je pokazala da je gojaznost progresivno povećavala rizik od ovih neželjenih događaja:

 • kod klase I gojaznosti – rizik od intrahospitalnog mortaliteta ili veštačkih ventilacija bio je 28% veći u poređenju sa normalno uhranjenim bolesnicima
 • kod klase II gojaznosti – rizik je bio 57% veći
 • kod klase III gojaznosti – rizik je bio čak 80% veći

Sa porastom klase gojaznosti registrovan je progresivan porast rizika od mehaničke ventilacije

 • kod klase I gojaznosti – rizik je bio 54% veći u poređenju sa normalno uhranjenim bolesnicima
 • Kod klase II gojaznosti – rizik je bio 88% veći
 • Kod klase III gojaznosti – rizik je bio 176% veći

Čak su i pacijenti sa prekomernom telesnom težinom imali povećan rizik od mehaničke ventilacija za 28%! Sa druge strane, povećan rizik od intrahospitalnog mortaliteta zabeležen je samo kod najgojaznijih bolesnika (III klasa gojaznosti, rizik je bio veći za 26%).

Detaljnija statistička analiza, koja uklučuje i analizu prema starosnim kategorijama, pokazala je da je intrahospitalni mortalitet ili mehanička ventilacija značajno povećan sa povećanjem BMI kod osobe mlađe od 50 godina i osobe starosti 50 -70 godina, ali ne i kod osobe starije od 70 godina. Intrahospitalni mortalitet povećao se samo kod bolesnika mlađih od 50 godina sa višim vrednostima BMI, dok je rizik od mehaničke ventilacije rastao sa kategorijama BMI u sve tri starosne grupe.

Koja je poruka rezultata ovog istraživanja?

Većina mlađih odraslih osoba misli da nema značajan rizik od COVID19, ali ovi rezultati pokazuju da gojazni imaju povećan rizik od loših COVID19 ishoda. (rizik raste srazmerno sa porastom BMI)

Zbog čega je gojaznost tako snažan faktor rizika za COVID19?

 • Gojaznost i velika količina masnog tkiva mogu značajno otežati raspiratorne pokrete i samim tim ventilaciju pluća, što može biti jedno od objašljenja.
 • Dijabetes, hipertenzija i drugi kardiovaskularni faktori rizika su itekako česti u praksi gojaznosti, što stavlja ove COVID bolesnike u posebno rizičnu grupu.
 • Treća pretpostavka leži u patofiziološkom delovanju SARS-CoV-2 virusa na ćelijama domena. Poznato je da kao receptor ACE2 na ćelijama predstavlja „ulazna vrata“ za virus, koji je naročito eksprimiran na ćelijama srca i pluća. Kod gojaznih osoba postoji većanje broja adipocita (ćelija koja skladišti mast), što poseduje njihovom virusnom opterećenju.