Govorni nedostaci kod dece – mucanje, vrskanje, kasni početak govora

Zašto deca mucaju?

Mada neki istraživači smatraju da je mucanje prouzrokovano kasnim razvojem moždanih centara za govor, većina istraživača veruje da ono nastaje zbog nespokojstva i napregnutosti.

Mucaju li devojčice češće od dečaka?

Ne. Mucanje se četiri puta više sreće kod dečaka.

Da li obično sva mala deca malo mucaju kada uče da govore?

Da. Ovo je čest slučaj kod dece između jedne i tri godine starosti.

Da li dete koje povremeno muca obično postaje trajni mucavac?

Ne, ali ako se mucanje nastavi u toku nekoliko godina ono će verovatno zahtevati lečenje.

Treba li ispravljati malu decu koja mucaju?

Ne. Ovaj rani govorni nedostatak će sam po sebi nestati ako ne izaziva stalno ispravljanje i pažnju.

Hoće li nespokojstvo ili psihička napetost roditelja ili dece uticati da mucanje postane još veće?

Da. Porodični sukobi ili sukobi sa braćom i sestrama ili roditeljima pogoršaće stanje.

U kom procentu deca koja rano mucaju nastavljaju da mucaju i u kasnijem detinjstvu?

U oko deset posto slučajeva.

Koji procenat dece nastavlja da muca i kad dostigne zrelo doba?

Samo oko jedan posto.

Kada treba mucanje lečiti?

Čim se primeti da je ono stalnog a ne samo privremenog karaktera. Obično između četvrte i šeste godine.

Ko treba da leči dete koje muca?

Odgovarajući terapeut za govor ili ustanova za govorne poremećaje koja je povezana sa školom ili bolnicom. Nekompetentno osoblje može samo pogoršati stanje.

Da li levoruka deca mucaju češće?

Ne.

Hoće li vaspitavanje levorukog deteta da se služi desnom rukom prouzrokovati mucanje?

U većini slučajeva neće, naročito ukoliko se ovo radi na vreme i pažljivo. Ako je prilaz grub, on može prouzrokovati mucanje. U ovom slučaju, brz povratak korišćenju ruke koju dete normalno koristiti otkloniće mucanje.

Da li se preporučuje odvikavanje od levorukosti?

Ne.

Da li je vrskanje uvek prouzrokovano nekim nedostatkom jezika?

Ne. U većini slučajeva ono ne nastaje ni zbog kakvog anatomskog poremećaja već je prouzrokovano prevelikim tepanjem u kući.

Da li je potrebno preseći malu žilicu (frenum) ispod jezika da bi se otklonilo vrskanje?

Ne. Ovo se danas retko čini. Ona će se upotrebom istegnuti i treba je šeći samo kada je suviše zategnuta ili kratka.

Da li je kašnjenje u počinjanju govora znak mentalne zaostalosti?

Ne uvek. Neka deca ne moraju početi da govore do druge ili treće godine starosti pa ipak u svakom drugom pogledu mogu biti normalna. Ako je ovaj zastoj praćen kasnim razvojem drugih sposobnosti kao što je sposobnost sedenja, stajanja, hodanja, razumevanja — onda je to znak mentalne zaostalosti.

U kakvoj je vezi sluh i kasni početak govora?

Važno je proveriti sluh ukoliko dete posle dve godine starosti još nije počelo da govori. Ukoliko postoji neki poremećaj sluha, dete obično ne može da nauči da govori.

Može li se dete naučiti da govori ukoliko ne čuje?

Da, do izvesnog stupnja. Postoji nekoliko posebnih centara za sluh i govor gde čak i potpuno gluva deca mogu biti naučena da govore ukoliko su u drugom pogledu normalna.