Grkljan (Larinks) – funkcije, stanja, simptomi bolesti

Šta je grkljan?

Polučvrsti rskavičavi organ vezan ligamentima. Obložen je sluzokožom koja se nastavlja gore na grlo a dole na dušnik (traheju).

Gde se grkljan nalazi?

On stvara ispupčenje na vratu poznato pod imenom Adamova jabučica.

Koje su glavne funckije grkljana?

Glavna funkcija je govor, disanje i rad epiglotisa, poklopca jed­njaka, koji usmerava hranu u jednjak.

Kako nastaje govor?

Prolazom vazduha kroz grkljan i menjanjem položaja glasnih žica kako bi. se promenio otvor i stepen zategnutosti samih glasnih

Kako je grkljan vezan za disanje?

Akcijom mišića grkljana koji razdvajaju glasne žice omogućava se prolaz vazduha u dušnik i pluća.

Kako grkljan služi kao ventil?

Njegova funkcija ventila je u tome što zatvara prolaz u dušnik hrani i drugim stranim česticama. Ista akcija sprečava da vazduh izađe iz pluća kad je potrebno zadržati dah.

Može li lekar direktno pregledati grkljan?

Da. To se radi ogledalom i naziva se indirektnom laringoskopijom. Takođe se može pregledati direktnom laringoskopijom kada se šuplja metalna cev uvodi kroz usta, iza jezika u grkljan.

Kakva stanja može lekar da zapazi pri pregledu grkljana?

On može utvrditi prisustvo i odsustvo infekcije, može posmatrati rad glasnih žica da bi utvrdio da li normalno funkcionišu, može utvrditi prisustvo izraslina u grkljanu.

Kakvi su simptomi akutnog laringitisa?

Akutni laringitis nastaje zapaljenjem sluzokože grkljana i karak­teri še se promuklošću, bolom i otokom u predelu grkljana. Bolest se može pojaviti naglo ili biti u slabijem obliku.

Šta prouzrokuje aktivnu infekciju grkljana?

Bilo kakve bakterije koje mogu dovesti do infekcije i na drugim delovima tela.

Može li zapaljenje larinksa nastati i kao posledica nadražujućih supstanci kao što je dim, gas, isparenja, vrela para, prašina?

Da.

Da li je akutni laringitis opasno stanje?

Ne. On se obično javlja u sklopu infekcije gornjih respiratornih organa i traje od jedne nedelje do deset dana.

Kakve opasnosti nosi laringitis?

Običan slučaj laringitisa nije opasan. Ali pošto je grkljan grlić vazdušnih puteva (najuži prolaz na putu ka plućima) svako smanjenje njegovog prostora zbog otoka ili bilo kakvog drugog pritiska može ozbiljno uticati na disanje.

Šta je krup?

To je akutno zapaljenje grkljana koje može dovesti do ozbiljnog poremećaja disanja.

Kako se leči akutni laringitis?

a. Izbegavanjem govora.
b. Vlaženjem vazduha i čestim udisanjem pare.
c. Uzimanjem jačih doza antibiotika pod nadzorom lekara.
d. Ukoliko postoje teškoće pri disanju potrebno je davanje kiseonika, odnosno boravak pacijenta u naročitoj komori u kojoj je vazduh bogat kiseonikom.
e. U hitnim slučajevima u cilju spasavanja života treba izvršiti traheotomiju.

Koji su najčešći uzroci promuklosti?

Bilo koji faktor koji sprečava spajanje dve glasne žice dovodi do promene glasa. To može biti mali otok sluzokože, strano telo, tumor ili paraliza glasnih žica.

Kakav je značaj produžene ili hronične promuklosti?

Ona označava oboljenje jedne ili obe glasne žice.

Kada se zbog promuklosti treba obratiti lekaru?

Bilo kakva promuklost koja ne prestane za nedelju, dve dana zahteva pažnju lekara.

Koji su glavni uzroci hronične promuklosti?

a. Hronično zapaljenje grkljana.
b. Paraliza jedne od glasnih žica.
c. Tumor jedne od glasnih žica.
d. Pritisak izraštaja kao što je gušavost na grkljan.
e. Tumor na zidu grkljana.

Preporuka strane: