Grlić materice – Cerviks

Šta je grlić materice?

Grlić materice (ili cerviks, ili vrat materice) je onaj deo uterusa koji se pojavljuje u vagini. To je mali, čvrst mišić s kanalom u sredini (cervikalni kanal), koji se proteže od vagine do unutrašnjosti same materice. Cerviks je jedini deo materice koji može da se vidi tokom ginekološkog pregleda.

Kako se pregleda cerviks?

U vaginu se uvlači specijalni instrument poznat pod imenom spekulum.

Šta je funkcija cerviksa?

a. On čuva materičnu duplju od prodiranja bakterija ili drugih stranih čestica.
b. On omogućava spermi da prodre u materičnu duplju.
c. On šititi razvoj embriona tokom trudnoće.
d. On se otvara za vreme porođaja kako bi omogućio prolazak novorođenčeta.