Groznica (Herpes)

Šta je to groznica?

Groznica (herpes) predstavlja virusnu infekciju kože. Groznica se obično javlja na licu, a naročito oko usana.

Šta prouzrokuje da se ponavlja ova vrsta infekcije?

Čini se da se kod nekih ljudi ponavljaju napadi ove infekcije kad god je koža lica povišene temperature. Ovo se može dogoditi tokom izglaganja vetru ili sunčevim zracima, u toku drugih infekcija praćenih groznicom i povišenom temperaturom, ili udruženo sa menstrualnim periodima. Kada postoji preterano izlaganje sunčevim zracima ili vetru, groznica se može sprečiti primenom protektivnih zaštitnih masti.