Gušobolja – krup (katralni laringitis)

Šta kataralni laringitis?
Katralni laringitis ili krup je zapaljenjsko oboljenje disajnog puta koje zahvata grkljan (larinks) ili glasne žice i javlja se većinom kod dece u dobu od jedne do pet godina.

Šta izaziva krup – katralni laringitis?

U najvećem broju slučajeva, katralni laringitis je posledica virusne infekcije. Uzročni agens mogu takođe da budu i bakterijski organizmi.

Kako krup može da se prepozna?

Prvi simptomi su teškoće u disanju, promuklost ili gubitak glasa, suvo i ričuće kašljanje, ispuštanje zvuka nalik na kukurikanje. U prosečnim slučajevima dolazi do lakog porasta temperature, dok kod težih slučajeva temperatura može znatno da naraste.

Kada krup obično počinje?

Noću. On se često tokom dana povlači, a zatim pogoršava ponovo sledeće noći.

Koliko traje prosečni slučaj krupa?

Od jednog do tri dana.

Da li se krup ponavlja?

Da. Deca koja su jednom imala napad krupa naklonjena su ponovljenim napadima tokom svake infekcije disajnih puteva u sledeće dve ili tri godine.

Da li teške forme krupa zahtevaju specijalno lečenje?

Da. Deca koja imaju tešku formu krupa moraju odmah da se odvedu lekaru, jer kod ozbiljnih slučajeva postoji tendencija ka gušenju.

Šta treba učiniti u teškim slučajevima krupa?

Kada postoje teškoće pri disanju koje ne mogu da se ublaže inhalacijom pare, lekar će možda morati da uputi dete u bolnicu gde će hitno da bude podvrgnuto traheotomiji (zasecanje, odnosno otvaranje dušnika i stvaranje otvora za disanje). Kod veoma hitnih slučajeva, lekar mora da izvrši ovu operaciju odmah u kući malog bolesnika.

Šta je traheotomija?

To je stvaranje otvora u dušniku da bi se omogućilo detetu da diše.

Postoji li drugi postupak u slučaju teškog krupa?

Da. U mnogim slučajevima korisno će poslužiti davanje kiseonika.

Da ti su antibiotici efikasni protiv krupa?

Antibiotici obično nisu neophodni kod blagih formi, ali u teškim slučajevima mogu da pomognu.

Kakvoj posebnoj ishrani treba da se podvrgne dete obolelo od krupa?

Najbolje je davati mu samo tople napitke i meku hranu.

Da ti postoji kakva efikasna vakcina protiv krupa?

Ne.

Da li postoji način da se krup spreči?

Ne, osim da se obezbedi dobra vlažnost u domu, naročito u prostoriji u kojoj dete spava.

Da li krup ostavlja bilo kakve posledice?

Obično ne ostavlja. U velikoj većini slučajeva dolazi do potpunog ozdravljenja.

Da li dete koje je obolelo od krupa mora da se stavi u karantin?

Ne, ali je oboljenje u izvesnoj meri prenosno. Zato treba preduzeti iste mere predostrožnosti kao i za svaku infekciju gornjih disajnih puteva.

Da li alergična deca češće obolevaju od krupa?

Da.

Da li se krup češće javlja u neko određeno godišnje doba?

Da. On se češće javlja zimi i u jesenjim mesecima.

Kada dete, posle oporavka od krupa, sme da izađe napolje?

U lakšim slučajevima, posle dva do tri dana; u teškim slučajevima posle sedam do deset dana.