Hemoperikardijum – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hemoperikardijum, nakupljanje krvi u perikardijalnoj kesi koja okružuje srce.

Preporuka strane: