Hemoragični sindrom kod novorođenčadi

Šta je hemoragični sindrom kod novorođenčadi?

Hemoragični sindrom kod novorođenčadi javlja se otprilike od drugog do petog dana života a manifestuje se krvarenjem u kožu, sluzokožu, krvarenjem pupka i ponekad krvarenjem iz rektuma (čmara) ili vagine. Krv može da se pojavi i u mokraći ili prilikom povraćanja.

Šta prouzrokuje ovaj tip hemoragičnog sindroma?

Smatra se da ovaj sindrom prouzrokuje nedostatak komponente mehanizma zgrušavanja krvi i nedostatak vitamina K koji će novorođenče dobiti u porodilištu ako pedijatar misli da treba.

Kakav se test vrši za postavljanje dijagnoze ovog oboljenja?

Vrši se protrombinski test zgrušavanja krvi. Kod ovog oboljenja, zaključuje se da postoji nedostatak u mehanizmu zgrušavanja.

Kakav je postupak kod hemoragičnog sindroma novorođenčadi?

Pomoću intravenoznih ili intramuskulamih injekcija novorođenčetu se daje vitamin K. U teškim slučajevima, neophodno je izvršiti potpunu transfuziju sveže krvi. Ovakva transfuzija odmah će otkloniti ovo stanje.

Da li ovo oboljenje prouzrokuje bilo kakve trajne kasnije posledice?

Obično ne. Samo u veoma retkim, teškim slučajevima, gde je moglo da dođe do krvarenja u mozak, mogu da se pojave izvesne ozbiljne kasnije posledice.

Kako ovo oboljenje može da se spreči?

Davanjem novorođenčetu injekcija sa vitaminom K. To se rutinski čini kod sve nedonošene dece a katkada se za vreme porođaja i majci daje vitamin K.

Preporuka strane: