Hemoroidi (Šuljevi)

Šta su hemoroidi?

Hemoroidi su varikozno proširenje (dilatacija) vena koje dreniraju krv iz rektuma i čmara.

Šta dovodi do pojave hemoroida?

Smatra se da ove vene otkazuju i da njihovi zalisci postaju insuficijentni usled napora koje za njih predstavljaju nepravilne životne navike. Hronična opstipacija ili zatvor, nepravilnosti u pražnjenju creva i dugo bavljenje u toaletu su razlozi koji mogu da utiču da nastanu hemoroidi. U trudnoći se, zbog pritiska dečje glave u karlici, takođe često stvaraju hemoroidi.

Koliko su česti hemoroidi?

Hemoroidi predstavljaju najčešće oboljenje u oblasti čmara i od njih pati gotovo dvadeset pet procenata stanovništva.

Kako se može utvrditi da neko boluje od hemoroida?

U predelu čmara postoji jedan ili više otoka ili ispupčenja koji postaju još izraženiji prilikom pražnjenja creva. Takođe postoji osećaj punoće u predelu čmara, koji je izraženiji prilikom izlučivanja stolice. Hemoroidi su često bolni i mogu izazvati znatno krvarenje iz rektuma.

Postoji li neki način da se spreči nastanak hemoroida?

Da, u izvesnoj meri. Pravilno pražnjenje creva, dobro uravnotežena ishrana sa dovoljno balastnih materija (materija koje se teško vare), kao i izbegavanje naprezanja prilikom pražnjenja creva umanjiće opasnost da se dobiju hemoroidi.

Kako se postavlja dijagnoza hemoroida?

Vaš lekar će biti u mogućnosti da vam postavi dijagnozu hemoroida ako putem rektalnog ispitivanja ustanovi da su hemoroidi prisutni.

Koji su oblici lečenja hemoroida?

a. Medikamentozno lečenje koje uključuje uzimanje lubrikanata (sredstva za podmazivanje) da bi se osiguralo regularno pražnjenje creva i upotreba lekovitih čepića (supozitorija) koji se stavljaju u čmar.
b. Lečenje putem injekcija, ukoliko su hemoroidi unutrašnji.
c. Hirurško uklanjanje hemoroida.

Da li sve vrste hemoroida odgovaraju povoljno na lečenje injekcijama?

Ne. Samo unutrašnji hemoroidi se ponekad mogu uspešno lečiti na ovaj način.

Šta se može dogoditi ukoliko se hemoroidi ne leče?

a. Teško krvarenje koje prouzrokuje izražena anemija sa svim njenim ozbiljnim posledicama.
b. Tromboza hemoroida, što dovodi do žestokog bola u ovoj oblasti.
c. Prolaps hemoroida (ispadanje iz rektuma i nemogućnost da se vrate na svoje uobičajeno mesto).
d. Strangulacija (zagušenje) hemoroida i nastupanje gangrene.
e. Pojava ulceracije i infekcije hemoroida.

Da li zanemarivanje lečenja hemoroida može da dovede do stvaranja raka rektuma?

Ne, ali naglo razvijanje hemoroida je često posledica razvijanja tumora na debelom crevu.

Koji su to odlučujući elementi u lečenju hemoroida koji ili preporučuju hirurišku intervenciju ili konzervativno lečenje?

Oni slučajevi koji ne odgovaraju na adekvatno medikamentozno konzervativno lečenje moraju se operisati.

Hoće li gastroenterolog ili hirurg obaviti još neka dodatna ispitivanja pre nego što se pristupi operaciji?

Da. Oni će najpre obaviti rektosigmoidoskopiju da bi bili sigurni da ne postoji neko drugo oboljenje visoko u rektumu iznad hemoroida.

Može li rekto-sigmoidoskopija otkriti prisustvo raka u rektumu ili u donjem delu debelog creva?

Da. Ovo je glavna vrednost rekto-sigmoidoskopije.

Kako i gde se obavlja rekto-sigmoidoskopija?

Rekto-sigmoidoskopija se obavlja u gastroenterološkoj ili hirurškoj ambulanti putem uvođenja rekto-sigmoidoskopa u rektalni kanal. Ovaj instrument (dužine do tridesetak santimetara) omogućava posmatranje čitavog rektuma i donjeg dela debelog creva (sigmoida).

Da li je rekto-sigmoidoskopija bolna?

Ne. Oseća se samo laka nelagodnost.

Da li su hemoroidi nekad znak da postoji neko drugo oboljenje u donjem delu crevnog trakta?

Da. To je razlog da se rekto-sigmoidoskopija i ispitivanje putem X-zraka primene pre odluke da se hemoroidi uklone hirurški.

Da li je neophodan boravak u bolnici ukoliko hemoroidi treba da se uklone?

Da. Hospitalizacija će trajati otprilike od četiri do sedam dana.

Da li je to ozbiljna operacija?

Ne. Rizik prilikom ove operacije kojom se odstranjuju hemoroidi, a koja se stručno zove hemoroidektomija, može se zanemariti.

Kakvi su izgledi za potpuno izlečenje posle uklanjanja hemoroida?

Šanse za potpuno izlečenje su vrlo dobre — preko devedeset pet procenata biva izlečeno.

Postoji li tendencija da se hemoroidi ponovo pojave?

Da, ali broj takvih slučajeva je mali.

Da li je hemoroidektomija bolna?

Da, i to u toku prve dve nedelje posle operacije.

Šta se čini kada se hemoroidi hirurški uklone?

Varikozne vene se odvoje iz okolnih tkiva, zatim se podvežu i iseku.

Kakva se anestezija upotrebljava kod hemoroidektomije?

Upotrebljava se kaudalna anestezija, niska spiralna (leđna) anestezija ili opšta anestezija. Ponekad se primenjuje i lokalna anestezija.

Koliko vremena je potrebno da bi se obavila operacija hemoroida?

Otprilike petnaest do dvadeset minuta.

Da li su potrebne neke posebne preoperativne mere pre hemoroidektomije?

Ne, izuzev da se utvrdi pre operacije da li su creva prazna.

Kakva je posebna dijeta potrebna posle hemoroidektomije?

Izbegavanje isključivo preterano slane, kisele i začinjene hrane i alkoholnih pića.

Koliko je vremena potrebno posle operacije hemoroida da bi se uspostavila normalna funkcija creva?

Može biti potrebno nekoliko nedelja pre no što funkcija creva postane potpuno normalna.

Kakve se posebne postoperativne mere obično savetuju?

Savetuje se primena lubrikanata (blagih podmazivača), kao što je na primer mineralno ulje. Oni se uzimaju dva puta dnevno, po uputstvu lekara. Zatim, pacijentu se objasni da sedi u lavoru tople vode dva ili tri puta dnevno. Često će biti potrebne i učestane postoperativne posete hirurgu.

Da li je uobičajena pojava krvi u stolici posle operacije hemoroida?

Da. Krv u stolici se može nalaziti u toku nekoliko nedelja posle operacije.

Da li je potrebno da se osoba kod koje je obavljena operacija hemoroida podvrgava redovnim pregledima?

Da, otprilike svakih šest meseci.