Hidrocefalus

Šta je hidrocefalus?

Ova se bolest ponekad zove »vodena glava« ili »voda u mozgu«. Prouzrokuje je prekomerno gomilanje cerebrospinalne tečnosti u komorama mozga i uslovljava povećanje glave malog deteta u toku njegovog rašćenja.

Koji je stvarni fizički uzrok hidrocefalusa?

Opstrukcija, tj. zastoj u protoku moždane tečnosti iz mozga u kičmeni kanal.

Šta se događa sa mozgom deteta koje ima hidrocefalus?

Dolazi do progresivnog oštećenja ili gubitka moždanog tkiva zbog pritiska nagomilane tečnosti, što dovodi do isto takvog oštećenja moždanih funkcija.

Može li tumor mozga ili infektivno zapaljenje mozga prouzrokovati hidrocefalus?

Da, u izvesnim slučajevima.

Može li se hidrocefalusu pomoći?

Novi hirurški prilozi ovoj bolesti daju neke dobre rezultate.