Hipematremija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipematremija, preterane količine natrijuma u krvi.

Preporuka strane: