Hiperaciditet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperaciditet, preterana kiselost, suvišna kiselina u želucu. Supr. hipoaciditet.

Preporuka strane: