Hiperestezija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperestezija, preterana osetljivost.

Preporuka strane: