Hiperinsulinizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperinsulinizam, suviše insulina, često posledica tumora pankreasa, a odražava se često na pojavu male količine šećera u krvi.

Preporuka strane: