Hiperkalemija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperkalemija, preterana količina kalijuma u krvi.

Preporuka strane: