Hiperkinetički poremećaj – Poliklinika Velisavljev

Hiperkinetički poremećaj – Poliklinika Velisavljev

Zakazivanje pregledaMolimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Velisavljev

Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Pošaljite E-mail

Pitanje za doktore

Molimo Vas sačekajte Slanje mejla ...

Poliklinika Velisavljev

Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni:


Važno:
Ukoliko je Vaš zatev stigao u toku radnog vremena, naša medicinska sestra će Vas pozvati i ugovoriti datum i termin pregleda.

Hiperkinetički poremećaj je neurobihejvioralni razvojni  poremećaj koji se javlja u detinjstvu.Najčešće se javlja u uzrastu 3-4 godine, dok se obično otkriva pri polasku deteta u školu, a može da traje i tokom adolescencije i odraslog doba.

Pregled, savet i konsultacije sa lekarima možete dobiti u Poliklinici Velisavljev. Novi Sad. Na raspolaganju  vam je lekar sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti pedijatrije Dr Milka Velisavljev – Pomoriški, pedijatar. Zakažite termin na kontakt telefon:

Poliklinika Velisavljev
Jovana Boškovića 6
Novi Sad

Telefoni i E-mail:
Pitanje za doktore: Pošaljite E-MAIL

Zakažite pregled

Simptomi ADHD su promenljkivog intenziteta  ali konstantno remete intelektualni, socijalni i psihološki razvoj deteta , utičući na razne sfere života (akademska postignuća, odnos sa roditeljima, odnos sa vršnjacima…) što uglavnom ima za posledicu  i nisko samopouzdanje deteta. ADHD se obično javlja sa drugim emocionalnim, bihejvioralnim jezičkim poremećajima  i poremećajima učenja. Dijagnoza se uglavnom uspostavlja kada dete krene u školu , jer se tada pojavljuju strukturisane aktivnosti koje je detetu teško  da ispoštuje.

Poremećaj je 3-4 puta češći kod dečaka nego kod devojčica , a postoje i razlike u ispoljavanju simptoma među polovima-dečaci obično ispoljavaju motornu hiperaktivnost, a devojčice nepažnju.

Tačan uzrok ovog poremećaja nije utvrđen. Međutim, neki dokazi ukazuju na to da genetski faktori i faktori okoline imaju značajnu ulogu tokom fetalnog i postnatalnog razvoja u pojavljivanju ADHD tokom ranog detinjstva.

Ovaj poremećaj karakterišu :

  • Nepažnja, povećana rastrojenost i poteškoće u održavanju pažnje
  • Slaba kontrola impulsa i smanjen samoinhibirajući kapacitet
  • Prekomerna motorna aktivnost i motorni nemir

Da bi se dijagnostikovao hiperkinetički poremećaj potrebno je :

  • Da postoji 6 ili više simptoma nepažnje i ili hiperaktivnosti-impulsivnosti
  • Da ti simptomi budu prisutni tokom proteklih  6 meseci
  • Da su neki simptomi prisutni pre 7. godine
  • Simptomi moraju bitni prisutni u dva ili više okruženja na primer: u školi/ili na poslu, i kod kuće
  • Mora postojati značajan poremećaj socijalnih, školskih i radnih aktivnosti
  • Simptomi ne smeju biti sekundarni (potrebno je isključiti ostale mentalne poremećaje )

Možemo zaključiti da dijagnozu hiperkinetičkog  poremećaja mora uspostaviti stručno lice – dečiji pshijatar, kako bi se što pre započelo sa lečenjem koje podrazumeva  efikasne psiho-socijalne, bihejvioralne i farmakološke terapije.Cilj je doći do boljeg kvaliteta života i maksimalnog ostvarivanja potencijala deteta jer je poznato da od ovog poremećaja često pate  izrazito inteligentne osobe  koje imaju izraženu maštu.Šetajući kroz istoriju, spomenimo da su se  sa ovim poremećajem susreli /ili se susreću/Albert Ajnštajn, Tomas Edison, Leonardo da Vinči, Van Gog, Bil Gejts i mnogi drugi.