Hiperperistaltika – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hiperperistaltika, preterano aktivne kontrakcije (sakupljanje i opuštanje) creva.

Preporuka strane: