Hipertrofija cerviksa – grlića materice

Šta je hipertrofija cerviksa?

To je preterano narastanje ili izduživanje cerviksa koje se javlja sa zapaljenjem, ali može i bez njega. U mnogim slučajevima hipertrofija je povezana s ispadanjem materice, cistokelom ili rektokelom.

Šta izaziva hipertrofiju cerviksa?

Uzrok je nepoznat.

Kakvi su simptomi hipertrofije cerviksa?

Ako je hipertrofija cerviksa povezana sa cistokelom, rektokelom ili ispadanjem materice, simptomi su urinami ili rektalni. Ako hipertrofija postoji sama po sebi, simptomi mogu da se jave k’ao pritisak u vagini ili kao prisustvo mase koja prodire kroz vaginalni otvor.

Da li hipertrofija cerviksa ometa polne odnose?

Da. Prisustvo mase koja ispunjava vaginu može gotovo da onemogući snošaj. Bol tokom snošaja može da bude posledica pomeranja povećanog cerviksa.

Kako se leči hipertrofija cerviksa?

Kada je povezana sa ispadanjem materice, cistokelom ili rektokelom, cerviks se uklanja u okviru vaginalne plastične operacije. Kada hipertrofija cerviksa postoji sama po sebi, ona se amputira hirurškim putem.

Da li je amputacija cerviksa krupna operacija?

Ne. Ona se smatra za manju operaciju i nju prate veoma mali rizik i neugodnosti posle operacije.

Gde se pravi rez radi amputacije cerviksa?

U potpunosti unutar vaginalnog kanala.

Koliko bolesnica mora da provede u bolnici posle amputacije cerviksa?

Oko pet do šest dana.

Koje su mere predostrožnosti potrebne za potpuni oporavak posle amputacije cerviksa?

Za potpuni oporavak potrebno je tri do četiri nedelje. Otprilike u periodu od šest nedelja posle operacije, ne dozvoljavaju se polni odnosi i vaginalno ispiranje.

Da li amputacija cerviksa utiče na kasnija začeća?

Posle amputacije cerviksa može doći do začeća, ali će porođaj verovatno morati da se obavi uz pomoć carskog reza. Kada je cerviks amputiran, vrat materice često ne može dovoljno da se proširi da bi omogućio prolazak novorođenčeta. Isto tako, postoji opasnost da za vreme porođaja dođe do rupture u ovom donjem delu materice.

Da li hipertrofija cerviksa ikada dovodi do stvaranja raka?

Ne.