Hipertrofija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipertrofija, povećanje veličine nekog organa.

Preporuka strane: