Hipnoza – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipnoza, stanje siično snu koje je izazvano ponavljanim sugestijama od strane hipnotizera i u kome je samostalno mišljenje isključeno.

Preporuka strane: