Hipoaciditet – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipoaciditet, malo kiseline, npr. u želucu.

Preporuka strane: