Hipoksija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipoksija, nedovoljna količina kiseonika u plućima i u krvi.

Preporuka strane: