Hipospadija i epispadija

Šta su hipospadija i epispadija?

Urođeni deformiteti uretre u kojima se uretra završava pre kraja penisa. Kada se uretra završava na donjoj strani penisa, stanje se naziva hipospadija, a kada je otvor na gornjoj strani penisa, naziva se epispadija.

Da li su ove urođene mane česte?

Nisu.

Varira li stepen ovih deformiteta?

Da. U izvesnim slučajevima uretra se završava u blizini samog vrha penisa i tada nema nikakvih simptoma. U težim slučajevima, uretra se može završavati pri korenu penisa, što prouzrokuje ozbiljne teškoće pri mokrenju.

Kako se leče hipospadija i epispadija?

Blaži poremećaji ne zahtevaju nikakvo lečenje, dok je u težim slučajevima potrebna korektivna plastična hirurgija koja se izvodi u nekoliko faza i sastoji se od komplikovane tehnike koja zahteva rad kompetentnog urologa.

Kada je najbolje vreme za operaciju?

Operacija epispadije i hipospadije se se vrše u toku prvih godina života.

Koliko su ove operacije uspešne?

U većini slučajeva rezultati su dobri. Ali, u slučaju nezadovoljavajućih rezultata, ponovna operacija će obezbediti izlečenje. Neke od ovih ponovnih operacija izvode se posle više godina kada je tkivo dovoljno poraslo i kada se hirurški zahvat može lakše obaviti.