Hipospadija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hipospadija, urođena deformacija u kojoj se mokraćni kanal (uretra) završava pre no što dostigne vrh glansa penisa; supr. epispadija.

Preporuka strane: