Hirsutizam – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hirsutizam, preterani rast dlaka, maljavost.

Preporuka strane: