Histerektomija – operacija uklanjanja materice

Šta je histerektomija?

Operacija kojom se uklanja materica.

Koji su razni tipovi histerektomije?

a. Suptotalna ili supracervikalna histerektomija: uklanjanje tela materice pri čemu se vrat materice ostavlja.
b. Totalna histerektomija: uklanjanje tela materice i vrata (cerviksa) materice.
c. Radikalna histerektomija: ona obuhvata uklanjanje dobrog dela vagine, jajovoda i jajnika, nosećih tkiva i limfnih žlezda, zajedno sa telom i vratom (grlićem) materice.
d. Porosekcija; uklanjanje materice prilikom porođaja pomoću carskog reza.
e. Vaginalna histerektomija; uklanjanje materice i vrata materice kroz vaginu, a ne putem abdominalne incizije.

Koje su neke od indikacija u prilog histerektomije?

a. Fibromi (miomi) s ispoljenim simptomima.
b. Hronično, neizlečivo zapaljenjsko oboljenje materice, jajovoda i jajnika, kao što su gonoreja ili tuberkuloza.
c. Teška, ponovna endometrijska hiperplazija.
d. Rak materice ili vrata materice.
e. Rak jajovoda ili jajnika.
f. Hronična endometrioza.
g. Posleporođajno krvarenje, koje ne može da se zaustavi.
h. U nekim slučajevima u kojima jajnici moraju da se uklone zbog cista, ili izraštaja, treba takođe ukloniti i matericu.
i. Probijanje materice za vreme trudnoće.

Da li je histerektomija veliki operativni zahvat?

Da. Međutim, ona se ne smatra za opasnu operaciju, a oporavak posle nje nastupa u gotovo sto posto slučajeva.

Da li žena ima menstruaciju posle histerektomije?

Nema.

Može li pacijentkinja da začne posle histerektomije?

Ne može.

Da li prilikom histerektomije uvek moraju da se izvade i jajnici?

Ako je oboljenje zbog koga se vrši histerektomija kancerozno po prirodi, onda se moraju izvaditi jajnici i jajovodi. Ukoliko je oboljenje dobroćudno, a žena još nema četrdeset godina života, mogu da se ostave oba ili jedan jajnik, kako se ne bi pojavili neugodni simptomi prevremenog klimakterijuma. Kada je pacijentkinja izuzetno mlada, sve se čini da jajnici ostanu na svom mestu. Obično se uklanjaju kada je pacijentkinja prošla menopauzu. Ako su jajnici u zapaljenju ili u gnojenju, ili ako je prisutna endometrioza, prilikom histerfektomije vade se i jajnici.

Da li jajnici koji su ostavljeni posle histerektomije teže degeneraciji i da li postaju cistični?

U ovom pogledu nema konačnog odgovora, mada je opšte medicinsko stanovište da se to obično događa.

Da li simptomi menopauze ili kako se još kaže klimakterijuma uvek prate histerektomiju?

Ne. Ako su ostavljena oba jajnika ili jedan jajnik, neće doći do menopauze. Menopauza nastaje samo kada su uklonjena oba jajnika.

Da li simptomi prevremene menoapuze posle histerektomije mogu da se kontrolišu?

Da. Postoje izvanredni načini za borbu protiv neugodnih simptoma ovako izazvane menopauze.

Da li uklanjanje materice utiče bilo kako na polni život žene?

Ne. Uklanjanje materice, sa vađenjem jajnika, ili bez toga, ne utiče na polnu moć niti na polnu želju. Dešavalo se da mnoge žene tvrde da su srećnije u svojim polnim odnosima posle histerektomije nego pre nje.

Da li se za vreme histerektomije menjaju spoljni polni organi?

Ne. Vagina i drugi spoljni polni organi ne zahvataju se histerektomijom.

Da li će histerektomija da izazove promene u fizičkom izgledu žene?

Ne. To je pogrešno gledište. Kod žena se ne javlja tendencija ka gojaznosti, niti ka gubljenju ženskih karakteristika zbog histerektomije! Valja imati na umu, ipak, da se histerektomija u većini slučajeva obavlja u petoj ili šestoj deceniji života kada se kod žene i inače javljaju znaci starenja.

Da li je ožiljak od histerektomije ružan?

Ne. To je samo jedna linija na stomaku. Ako je obavljena vaginalna histerektomija, nema nikakvog ožiljka.

Koje su indikacije u prilog vaginalne histerektomije?

Kada je reč o ispadanju materice, zajedno sa cistokelom i rektokelom, ponekad je savetno izvaditi matericu kroz vaginu tako da istovremeno može da se obavi i vaginalna plastična operacija. Ovo ne može da se učini ako je materica povećana u takvoj meri da ne može da se izvadi kroz vaginu. Vaginalna histerektomija se ne preporučuje kada se sumnja u maligno oboljenje.

Da li je vaginalna histerektomija opasan operativni zahvat?

Ne. On nosi iste rizike kao i histerektomija kroz abdominalnu inciziju (ili presecanje trbušnog zida).

Da li je histerektomija bolna operacija?

Tegobe su iste kao kod bilo kakve abdominalne operacije. Bol uglavnom može da se ublaži medikamentima (lekovima).

Koliko vremena traje prosečna histerektomija?

Od jednog do dva časa.

Kad posle histerektomije može da se ustaje iz postelje?

Obično dan posle operacije.

Koliko vremena posle histerektomije pacijentkinja mora da ostane u bolnici?

Devet do dvanaest dana.

Kakvi su postoperativni simptomi histerektomije?

U periodu od jedne do dve nedelje, može da dođe do vaginalnog krvarenja ili lučenja. Takođe, mogu da se pojave teškoće pri mokrenju ili pokretanju creva; ovo traje nedelju ili više dana posle histerektomije.

Koliko vremena posle histerektomije žena može da vrši sledeće:

Da se kupa? – Posle četiri nedelje.
Da izađe na ulicu? – Posle osam do deset dana.
Da vozi automobil? – Posle četiri do pet nedelja.
Da obavlja sve domaće poslove? – Posle osam nedelja.
Da nastavi sa bračnim odnosima? – Posle osam nedelja.
Da se vrati na posao? – Posle osam nedelja.
Da obavlja sve fizičke aktivnosti? – Posle tri meseca.