Hodžkinova bolest

Šta je Hodžkinova bolest?

Hronično oboljenje limfnih žlezda koje spada u kategoriju limfomatozne grupe.

Da li je Hodžkinova bolest česta?

Ne, to je relativno retka bolest.

Ko najčešće oboleva od Hodžkinove bolesti?

Ona se može javiti u bilo kom dobu, ali se najčešće sreće u trećoj ili četvrtoj dekadi života. Češća je kod muškaraca nego kod žena.

Da li je Hodžkinova bolest urođena i ima li nasledne porodične karakteristike?

Ne.

Koji je uzrok Hodžkinove bolesti?

Uzrok je nepoznat.

Koji su simptomi Hodžkinove bolesti?

Na početku obično nema nikakvih simptoma i jedini znak bolesti može biti bezbolni otok limfnih žlezda. U kasnijem toku bolesti mogu postojati stomačne nelagodnosti zbog povećanja slezine i nastupa groznice koja traje dve do tri nedelje. Najzad, pacijent postaje izraženo anemičan i pati od svih simptoma anemije.

Koji organi bivaju zahvaćeni Hodžkinovom bolešću?

Limfne žlezde,  jetra,  slezina i koštana srž bivaju najčešće zahvaćeni mada nijedno tkivo i organ nisu imuni.

Kako se postavlja dijagnoza Hodžkinove bolesti?

Vađenjem jedne od žlezda i otkrivanjem karakterističnih mikroskopskih promena.

Kakav je uobičajeni tok Hodžkinove bolesti?

Zahvaljujući poboljšanim metodama radijacione terapije u prošloj deceniji, Hodžkinova bolest se može kontrolisati više godina, a ponekad neograničeno dugo. Trenutno postoji mnogo zabeleženih slučajeva pacijenata koji su sa ovom bolešću živeli duže od dvadeset godina.

Da li je Hodžkinova bolest vrsta raka?

Mišljenja su podeljena. Mada je bolest smrtonosna i u mnogim vidovima podseća na maligni proces, postoje izvesni dokazi da može biti zaraznog porekla.

Kako se leči Hodžkinova bolest?

Glavni vid terapije je visoko naponsko zračenje. Finiji oblici zračenja dali su tako dobre rezultate da su mnogi pacijenti
doživeli normalnu starost. Anemija se mora često kontrolisati transfuzijama krvi, a opšte zdravstveno stanje pacijenta mora se održavati na visokom nivou u celom toku bolesti. Hemijski preparati, kao što je azotni plikavac i drugi lekovi, koriste se u nekim slučajevima.