Homeopatija – medicina budućnosti

Svaka osoba i svaki organizam sadrže u sebi duboko usađenu volju i mudrost o zdravlju, tako da bi lečenje trebalo da se sastoji, ne u uklanjanju simptoma, nego u podsticanju ovih unutrašnjih snaga organizma, koje je tvorac homeopatije nazvao vitalnom silom. Samjuel Hahneman (Samuel Hahnemann, 1755-1843), kao i Hipokrat pre dve hiljade godina, shvatio je da postoje dva načina lečenja: lečenje suprotnim ilečenje sličnim sredstvom.

Hahnemann je, izvodeći eksperimente na sebi, postavio i definisao zakon sličnosti Simila Similibus Curentur (slično se sličnim leči), pa je otuda ova nauka nazvana homeopatija(grč. slično bolesti). Koliko je homeopatija nežna, lagana, blagotvorna i dragocena govori činjenica da se homeopatski lekovi koriste u lečenju beba, trudnica i žena u menopauzi. Dakle, kod najosetljivijih.

Više od 30 miliona Evropljana su korisnici homeopatske terapije. Engleska kraljevska porodica se leči homeopatijom od samog njenog nastanka. Mahatma Gandhi, Majka Tereza, Tina Turner, John D. Rockefeller, Paul McCartney, Pamela Anderson vrlo uspešno su koristile homeopatiju.

Homeopatija je nauka i umetnost koja se sve više razvija. Naučnici svakim danom dolaze do novih saznanja. Razvijenije zemlje Zapadne Evrope, kao i SAD, mnogo ulažu u naučna istraživanja u ovoj oblasti. Sa razvojem kvantne fizike, sve više se nailazi na najave da je ova nauka, zapravo, medicina budućnosti.