Horioidea – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Horioidea, opna očne jabučice koja sadrži krvne sudove, sudovnjača oka.

Preporuka strane: