Hormoni

Šta su hormoni?

To su sekrecije endokrinih žlezda. Hormoni su hemijske supstance koje se izlučuju u krvotok iz žlezda i koji utiču na mehanizam organizma kao celine.

Koji su najpoznatiji hormoni u organizmu?

a. Hormon hipofize koji luči hipofiza
b. Tireoidni hormon koji luči štitna žlezda
c. Paratireoidna supstanca koju luče paratireoidne (doltitne) žlezde
d. Adrenalni hormoni, uključujuči kortizon i adrenalin, koje luče nadbubrežne žlezde
e. Hormoni jajnika koje luče jajnici
f. Testikularni hormoni koje luče testisi

Mogu li se hormoni veštački proizvesti kako bi mogli da zamene nedostatak u organizmu?

Mnogi, ali ne svi, hormoni mogu se hemijski sintetisati.

Treba li da pacijent uzima hormone bez lekarskog recepta?

Ne. Velika šteta može nastati zbog neodgovarajuće upotrebe,ovih moćnih supstanci.

Koliko su hormoni efikasni u lečenju žlezdanih poremećaja?

To mnogo zavisi od bolesti za čije lečenje se koriste. Neka bude dovoljno ako se kaže da kod mnogih žlezdanih i drugih poremećaja, imaju veliku terapeutsku vrednost.

Kakve štetne posledice mogu nastati od dugotrajnog uzimanja hormona bez odgovarajuće kontrole?

Ukoliko se uzimaju bez odgovarajuće kontrole, hormoni mogu prouzrokovati teška skretanja u hemiji organizma, teške bolesti i poremećaje. Hormone treba uzimati samo pod odgovarajućom kontrolom lekara koji će moći čestim testovima da utvrdi da li se daje pravilna doza.

Može li neumereno uzimanje hormona prouzrokovati rak nekog organa?

Danas ne postoji nikakav dokaz na osnovu koga bi se moglo zaključiti da preterane količine izvesnih hormona mogu ubrzati rast i širenje latentnog maligniteta. Međutim, i pored toga kolika sklonost ka raku (kanceru) postoji ili ne postoji, hormone treba davati vrlo obazrivo.

Postaju li ljudi alergični i na hormone?

Da, do toga ponekad dolazi.

Zbog čega se neki hormoni mogu davati u tabletama a drugi putem injekcije?

Neki hormoni ili bivaju uništeni želudačnim sokovima ili se pak ne apsorbuju kako treba u gastro-intestinalnom traktu. Zbog toga se neki hormoni moraju davati putem injekcija.

Koriste li se hormoni u lečenju žlezdane insulicijencije?

Da. Izvesni hormoni, kao što su tireoidni, hormoni jajnika i testisa, vrlo su korisni ukoliko se pravilno upotrebljavaju u lečenju endokrinih žlezda.

Šta je kortizon?

To je supstanca koju proizvode nadbubrežne žlezde. Pripada porodici supstanci koje se nazivaju hormoni.

Šta je ACTH?

To je skraćenica za adrenokortikotropni hormon. To je supstanca koju normalno luči hipofiza. Uloga joj je da stimuliše nadbubrežnu žlezdu da proizvodi kortizon i kortizonu slične hemijske supstance.

Da li kortizon i ACTH utiču na organske procese?

Da i to na promet dećera, belančevina, na raspodelu soli i vode i sl.

Za koje bolesti se koriste ACTH i kortizon?

Poslednjih godina otkriveno je da su i kortizon i ACTH efikasni u lečenju velikog broja bolesti inflamatornog, alergijskog ili nepoznatog porekla. Najčešće se koriste kod raznih tipova artritisa, reumatske groznice, alergije, osetljivosti, lupusa, nefroze itd.

Da li su ACTH i kortizon kurativnog dejstva kada se koriste za gore pomenute bolesti?

Ne. Oni samo olakšavaju stanje, ali se smatra da mogu preduprediti fizičko oštećenje koje može nastati kao rezultat aktivnog procesa bolesti.

Da li se ACTH i kortizon koriste u svim slučajevima artritisa?

Ne. Oni se koriste samo za teže slučajeve izvesnih tipova artritisa ili u onim slučajevima koji ne reaguju na druge lekove.

Koji je hormon efikasniji, ACTH ili kortizon?

Oni su obično podjednako efikasni. Ali pod izvesnim uslovima neki lekari daju prednost jednom ili drugom. Obično se alternativno koriste.

Da li je jedna od ovih supstanci bezopasnija od druge?

Ne.

Može li ACTH ili kortizon biti štetan?

Da ako se daje u velikim količinama.

Treba li ACTH i kortizon davati samo pod kontrolom lekara?

Da. Nepravilna i nekontrolisana upotreba može prouzrokovati velika oštećenja.

Da li se uticaj ovih lekova nastavlja i kad se prekine sa njihovim davanjem?

Na nesreću, najveći deo pozitivnih efekata ovih lekova potpuno se gubi po obustavljanju njihovog davanja.

Kako se daje ACTH?

ACTH je efikasan jedino ako se daje putem injekcije.

Kako se daje kortizon?

Kortizon i neki slični lekovi efikasni su kad se daju bilo oralno bilo injekcijom.