Hromatin – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Hromatin, materija koja se nalazi unutar jezgra neke ćelije i boji se tamno.

Preporuka strane: