Hronični gastritis

Šta je to hronični gastritis?

Hronični gastritis je zapaljenje sluznice želuca koje traje duže vremena.

Šta dovodi do pojave hroničnog gastritisa?

Uzrok hroničnog gastritisa nije sasvim poznat, ali se misli da dugotrajna upotreba začina, alkohola i drugih nadražljivih materija može konačno dovesti do hronične inflamacije želudačne sluzokože.

Koji su simptomi hroničnog gastritisa?

Nelagodnost i bol u gornjem delu abdomena, gorušica, kao i osećanje punoće u tom predelu. Takođe, gubitak apetita, gubitak telesne težine, muka i povraćanje. Kod izvesnih oblika hroničnog gastritisa može postojati i krvarenje, uz povraćanje krvi, ili crna stolica.

Kako lekar može da postavi dijagnozu hroničnog gastritisa?

Na osnovu anamneze, zatim histološke analize sluzokože kao i karakterističnog rendgenskog nalaza.

Koji je najbolji način da se spreči nastanak hroničnog gastritisa?

Izbegavanje onih materija za koje se misli da su predisponirajući faktori u nastanku ovog oboljenja.

U čemu se sastoji lečenje hroničnog gastritisa?

a. Prestanak pušenja.
b. Uzdržavanje od alkoholnih pića.
c. Češći, manji, blagi obroci sa dosta mleka.
d. Uzdržavanje od jako začinjene hrane.
e. Ukoliko je hronični gastritis udružen sa preteranim že- ludačnim aciditetom, uzimanje odgovarajućih antacidnih preparata.
f. Ukoliko postoji odsustvo želudačne kiseline, uzimanje vitamina i ekstrakta jetre uz lekove.
g. Ne sme se jesti prebrzo, prevruće, prehladno, preslatko.

Da li se hronični gastritis može u potpunosti izlečiti?

Da, u nekim slučajevima i to posle odgovarajućeg lečenja tokom nekoliko meseci. Drugi pak slučajevi se ne mogu u potpunosti izlečiti, ali se mogu kontrolisati na zadovoljavajući način.

Da li je ikada potrebno pribeći hirurškoj intervenciji zbog hroničnog gastritisa?

Samo ukoliko postoji ponovljeno krvarenje.

Da li se hronični gastritis nekada završava tako što pređe u neku drugu bolest?

Da. Izvesni oblici hroničnog gastritisa ili želudačnog katara (hipertrofični gastritis) izgleda stvaraju predispoziciju prema nastajanju ulkusa, dok drugi oblici (atrofični gastritis) stvaraju predispoziciju ka nastanku kancera želuca.

Kako se može pratiti razvoj hroničnog gastritisa?

a. Uočavanjem aktivnosti simptoma bolesti.
b. Endoskopskim ponavljanim pregledima želudačnog soka s hi- stološkom kontrolom.
c. Rendgenskom kontrolom želuca, redovnom kontrolom svakih nekoliko meseci.

U čemu je razlika između hroničnog hipertrofičnog i hroničnog atrofičnog gastritisa?

Hipertrofični gastritis ima mnoge simptome slične onim koji se sreću kod ulkusa, praćen je preteranom sekrecijom želudačne kiseline i može biti udružen sa krvarenjem. Atrofični gastritis može biti praćen gubitkom apetita, niskom sekrecijom želudačne kiseline ili potpunim njenim odustvom i anemijom.