Hronični ulcerozni kolitis

Šta je to hronični ulcerozni kolitis?

Hronični ulcerozni kolitis je veoma ozbiljno inflamatomo oboljenje debelog creva koje ponekada zahvata i tanko crevo. Praćeno je napadima povišene temperature, krvavim prolivima, slabošću kao i karakterističnim nizom generalizovanih simptoma u koje spadaju i bolovi u zglobovima.

Šta prouzrokuje ulcerozni kolitis?

Uzrok ulceroznog kolitisa nije sa sigurnošću utvrđen, ali neki istraživači veruju da je ovo oboljenje bakterijskog porekla dok drugi misle da je reč o autonomnom oboljenju. Ljudi dvadesetih i tridesetih godina sa emocionalnim poremećajima su skloniji pojavi ovog oboljenja od emocionalno stabilnih i starijih osoba.

Koji su simptomi ovog oboljenja?

Ulcerozni kolitis često počinje u ranoj mladosti ili u odraslom dobu, a manifestu je se trajnim dijarejama, abdominalnim grčevima i pojavom krvi i sluzi u stolici. Broj stolica može iznositit čak i petnaest, dvadeset, pa i trideset dnevno. Ukoliko se ovakve dijareje nastave, pacijent izgubi mnogo tečnosti, postaje veoma dehidratisan, dolazi do povišenja temperature kao i produžene anemije.

Kakav je uobičajeni tok ulceroznog kolitisa?

Oboljenje može trajati nekoliko nedelja, a zatim može da se stiša, da bi se posle nekoliko meseci ili godina ponovo povratilo.

Kako se postavlja dijagnoza ulceroznog kolitisa?

a. Uočavanjem karakterističnih simptoma.
b. Ispitivanjem debelog creva pomoću rekto-sigmoidoskopa i uočavanjem karakterističnih znakova zapaljenja i ulceracija.
c. Prisustvom karakterističnog rendgenskog nalaza.

U čemu se sastoji lečenje ulceroznog kolitisa?

a. U blažim slučajevima se savetuje konzervativno lečenje. Tu spada blaga dijeta, davanje antibiotika, kao i primena kortizona ili sličnih preparata. Pod ovom terapijom će doći do stišavanja bolesti kod većine rano otkrivenih slučajeva.
b. U uznapredovalim ili ponovljenim slučajevima, često je potrebno pribeći hirurškoj intervenciji, i nekada se mora ukloniti čitavo debelo crevo. Kada se to učini, tanko crevo se dovodi na prednji trbušni zid radi stvaranja trajne ileostomije.

Kakvi su izgledi za oporavak od teškog oblika ulceroznog kolitisa?

Izgledi za oporavak su izvrsni, ukoliko se hirurškom lečenju pristupilo u odgovarajućem trenutku kod onih pacijenata kod kojih i posle upornih pokušaja nije došlo do poboljšanja na konzervativnu terapiju.

Hoće li pacijent zauvek imati na trbušnom zidu ileostomu kada se ukloni čitavo debelo crevo?

Da, ali velika većina pacijenata vremenom nauči kako da efikasno rukuje ileostomom.

Da li je moguće nekada spasti rektum prilikom operacije ulceroznog kolitisa?

U malom broju slučajeva ulceroznog kolitisa kad rektum nije zahvaćen patološkim procesom on se može sačuvati. U nekim slučajevima, kojih je na nesreću prilično malo, može se.tanko crevo (ileum) direktno spojiti sa rektumom prilikom inicijalne hirurške operacije. U drugim se slučajevima, pak, kao inicijalna procedura načini ileostoma, a zatim se pacijentu ostavi određeni period vremena za postoperativni oporavak. Posle toga, nekoliko meseci ili godina kasnije, ukoliko je utvrđeno da rektum nije zahvaćen patološkim procesom, može se ukloniti ileostoma i ileum se spaja sa rektumom. Još jednom se mora naglasiti da se ova hirurška procedura ne može izvesti kod velike većine onih osoba koje su se morale podvrći hirurškoj intervenciji zbog ulceroznog kolitisa.

Hoće li osoba sa ileostomom moći da vodi potpuno normalan život?

Da. Postoje bukvalno hiljade ljudi sa trajnom ileostomom koji odlaze na posao i uopšte obavljaju sve funkcije koje obavljaju normalni ljudi.

Da li je psihoterapija korisna u lečenju ulceroznog kolitisa?

Da, ali samo ako joj se pacijent podvrgne čim se pojavi ovo oboljenje.

Da li postoji neki način da se spreči nastanak ulceroznog kolitisa?

Ne, ali brzo i rano lečenje može učiniti mnogo u sprečavanju da bolest uzme zloćudniji tok.

Šta se može dogoditi ukoliko se kod pacijenta sa teškim hroničnim ulceroznim kolitisom ne pristupi hirurškom lečenju?

a. Može u krajnjem slučaju doći i do smrti od akutnog napada koji je praćen visokom temperaturom, dehidratacijom i nekon- trolisanim prolivima.
b. Rak debelog creva se razvija u većem procentu slučajeva aktivnog ulceroznog kolitisa koji je trajao više od deset godina.