Hronični zatvor – Opstipacija

Šta je to opstipacija?

Opstipacija ili zatvor predstavlja teškoću u pražnjenju creva ili neredovnost i smanjenu učestanost pražnjenja creva.

Koje su najčešće vrste opstipacija?

a. Funkcionalna opstipacija koja je prouzrokovana lošim’navika-ma u pogledu pražnjenja creva, neodgovarajuća ishrana, na- dražljiv kolon, spastični kolitis ili emocionalni poremećaji.
b. Organska opstipacija koja je prouzrokovana paralitičkom ili mehaničkom opstrukcijom prolaska stolice. Takva stanja kao što su priraslice, tumori creva, strikture tj. suženja anusa ili rektuma, zatim, zapaljenjski procesi, mogu dovesti do organske opstipacije.

Da li je neophodno imati stolicu svakog dana?

Ne. Mnogo ljudi normalno ima stolicu tek svakog drugog ili trećeg dana.

Da li postoji neki određeni tip osobe kod koje ima više izgleda da će doći do razvoja opstipacije?

Da. Kod neurotičara, veoma napetih osoba, može doći do spazma debelog creva, a rezultat toga je opstipacija. Takođe i kod lenih i nemarnih osoba, čije su životne navike nepravilne, može doći do hronične opstipacije.

Da li izostanak pražnjenja creva od jednog ili dva dana može da prouzrokuje simptome kao što su glavobolja, osećaj naduvenosti i tako dalje?

Ukoliko dođe do pojave takvih simptoma, oni su obično emocionalnog porekla, pošto nema stvarnog fiziološkog štetnog dejstva od opstipacije tako kratkog trajanja.

Koliko dana se bez štetnih posledica može biti bez stolice?

Ukoliko postoje normalne navike i pravilnost u tom pogledu, za normalno zdravlje treba imati stolicu svakog drugog ili trećeg dana.

Koji su uobičajeni uzroci opstipacije kod dece?

a. Funkcionalni poremećaji, sa lošim obučavanjem u pogledu pražnjenja creva.
b. Organski poremećaji kao što su celijačna bolest ili Hiršprungova bolest (megakolon).

Koliko je važna ishrana u pogledu nastanka ili izlečenja opstipacije?

Ishrana je vrlo važna u oba smisla. Hranjive materije sa visokim sadržajem nesvarljivih komponenti, kao što je sveže voće, sveže povrće i celuloza, pomažu normalnom funkcionisanju creva. Skrob i masne materije imaju relativno malo nesvarljivih sastojaka te, prema tome, ne pomažu otklanjanju opstipacije.

Da li je od značaja promena u pogledu navika za pražnjenjem creva kao i promena uobičajenog izgleda stolice?

Da. Ukoliko se takve promene ponavljaju, to bi trebalo da bude indikacija za detaljan lekarski pregled, uključujući tu i pregled crevnog trakta.

Da li je prisustvo krvi u stolici značajno?

Da. Zato bi uvek trebalo tome potražiti razlog.

Kako se može razlikovati obična kronična funkcionalna opstipacija od opstipacije koja je prouzrokovana nekim ozbiljnim oboljenjima unutar debelog creva?

Dve najznačajnije promene koje se dogadaju ukoliko je organska bolest uzrok opstipaciji jesu:

a. Krv u stolici.
b. Promena uobičajenih navika osobe u pogledu pražnjenja creva i promena uobičajenog izgleda stolice.

Da li je štetno uzimati sredstva za čličenje tokom dužeg vremenskog perioda?

Da. Sredstva za čišćenje, ili laksativi, remete redovnu i normalnu funkciju creva i mogu, u nekim slučajevima, prouzrokovati nadražaj sluzokože creva.

Da li je štetno često primati klizme?

Da, pošto i klizme mogu poremetiti normalnu ritmičnu akciju creva. Suviše često primenjivane klizme, tak ode, ili pogrešno propisane klizme mogu ozlediti sluznicu debelog creva.

Da li je štetno upotrebljavati blaga sredstva (lubrikante) što podmazuju, kao što je mineralno ulje, tokom dužeg vremena radi ublažavanja opstipacije?

Ne, ukoliko je to zaista potrebno. Mineralno ulje nije sredstvo za čišćenje i uglavnom služi da stolicu načini klizavom te na taj način pomaže pražnjenju creva. Mineralno ulje se ne meša značajnije s apsorpcijom vitamina iz crevnog trakta naročito ako se uzme uveče, neposredno pred spavanje.

U čemu se sastoji lečenje hronične opstipacije?

a. Ako se radi o funkcionalnoj opstipaciji, bolesniku se mora savetovati da prestane s upotrebom sredstava za čišćenje, klizmama, irigacijama i tako dalje. Mora mu se savetovati pravilna ishrana i pomoći mu u razvijanju pravilnih navika u pogledu pražnjenja creva. Psihoterapija je neophodna samo utoliko da pacijent prestane da povezuje svoje fizičke tegobe sa funkcijom creva.
b. Organska opstipacija se mora lečiti aktivno da bi se bilo hirurški bilo konzervativno, odstranilo oboljenje koje prouzrkuje opstrukciju i opstipaciju.

Šta znači autointoksikacija ?

Tako nešto ne postoji. Ljudi pogrešno misle da su simptomi kao što to su glavobolja, vrtoglavica, malaksalost i tako dalje, u vezi sa opstipacijom, a takva povezanost je zbilja retka.

Da li se opstipacija može trajno izlečiti?

Da, ukoliko se oni koji od toga pate čvrsto pridržavaju uputstava svog lekara.

Da li bi pacijent sa hroničnom opstipacijom trebalo da se podvrgne rektalnom pregledu?

Da. To je uvek dobra ideja da bi se isključila mogućnost postojanja nekog organskog oboljenja kao uzroka opstipaciji.

Da li bi pacijent sa kroničnom opstipacijom trebala da te podvrgne rendgenskom ispitivanju svog crevnog trakta?

Da, pogotovu ako postoji promena osobina stolice ili ukoliko se u njoj primeti krv.

Da li irigacije debelog creva pomažu u lečenju hronične opstiparije?

Obično ne. Ove irigacije (klizme ili klistiri) bi trebalo da se primenjuju samo po savetu lekara.