Idiot – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Idiot, duševno poremećena, defektna osoba čiji je Q. I. (koeficijent inteligencije) između 10 i 25.

Preporuka strane: