Impetigo – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Impetigo, veoma prilepčivo, gnojavo zapaljenje kože koje se viđa kod dece i novorođenčadi.

Preporuka strane: