Impetigo

Šta je to impetigo?

Impetigo je zarazna infekcija kože koja se događa najčešće kod dece, ali se takođe može pojaviti i kod odraslih.

Da li je impetigo vrlo zarazan?

Da.

Kako izgleda impetigo?

Impetigo počinje kao mehurić koji se brzo pretvara u krastu. Ovakve promene se, po pravilu, vide na izloženim delovima tela, kao što su lice i šake.

Kako se leči impetigo?

Impetigo se leči mastima koje sadrže neki od antibiotika.

Da li su te masti efikasne za izlečenje impetiga?

Da. Izlečenje obično nastaje kroz nekoliko dana.

Koje bi mere predostrožnosti trebalo preduzeti da se spreči širenje impetiga na druge članove porodice?

Svaka osoba bi trebalo da koristi sopstveni peškir, sopstveni pribor za jelo i da spava sama u postelji.