Incipijentno – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Incipijentno, rano, početno.

Preporuka strane: