Indikacija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Indikacija, nešto što se odnosi na bolest, a ukazuje put za njeno lečenje. (Gnoj može biti indikacija za hiruršku inciziju i drenažu.)

Preporuka strane: