Informacija u vezi sa zabranom rada OB Vrbas i vanbolničkog porodilišta DZ Ruma

Povodom informacija u sredstvima javnog informisanja, u vezi sa zabranom rada Opšte bolnice u Vrbasu i vanbolničkog porodilišta Doma zdravlja u Rumi, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije saopštava sledeće:

Opštoj bolnici u Vrbasu izrečena je mera privremene zabrane rada, zbog neispunjavanja zakonom propisanih uslova u pogledu kadra. Tokom redovnog inspekcijskog nadzora koji je izvršen u porodilištu Opšte bolnice u Vrbasu, konstatovano je da Dečije odeljenje ne radi zbog nedostatka specijaliste pedijatrije. S obzirom da je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno da opšta bolnica mora imati organizovane službe najmanje za obavljanje specijalističko-konsultativne i stacionarne zdravstvene delatnosti iz: interne medicine, pedijatrije, ginekologije i akušerstva i opšte hirurgije, u navedenom slučaju, izdato je rešenje o privremenoj zabrani rada. Na predlog Ministarstva zdravlja Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, u vršenju osnivačkih prava, obezbedio je novčana sredstva za rad lekara specijaliste pedijatrije, tako da je privremena mera zabrane rada stavljena van snage istog dana, 30. aprila 2014. godine. S tim u vezi, bolnica u Vrbasu nesmetano je, bez obustave rada, pružala zdravstvenu zaštitu za pacijente južnobačkog okruga.

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i u slučaju zabrane rada vanbolničkog porodilišta Doma zdravlja u Rumi, preduzelo je zakonom propisane mere, radi bezbednog pružanja zdravstvene zaštite. Vanbolničkom porodilištu u sastavu Doma zdravlja Ruma izdato je rešenje o zabrani rada 5. maja 2014. godine, zbog takođe, neispunjavanja zakonom propisanih uslova u pogledu kadra. Tokom redovnog inspekcijskog nadzora koji je izvršen u ovoj ustanovi ustanovljeno je da noćnu smenu pokrivaju samo dve ginekološko-akušerske sestre. Istovremeno, napominjemo da je tokom 2013. godine u vanbolničkom porodilištu u Rumi od 138 žena, 51 žena upućena na porođaj u drugu zdravstvenu ustanovu. Ministarstvo zdravlja podseća da u Republici Srbiji ima ukupno 355 zdravstvenih ustanova u državnoj svojini, od čega je u Vojvodini 92.

U Ministarstvu zdravlja Republike Srbije u toku je analiza resursa u zdravstvenim ustanovama u pogledu kadra, prostora i opreme, kako bi se sagledali postojeći kapaciteti, unapredilo pružanje zdravstvene zaštite i omogućilo bezbedno i odgovorno lečenje za sve naše građane.