Inhibitor – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inhibitor, materija koja zaustavlja ili ometa efekat neke druge supstance.

Preporuka strane: