Inspiracija – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Inspiracija, udisanje uvlačenje vazduha u pluća.

Preporuka strane: