Insuflirati – Medicinski rečnik – Medicinski pojmovi

Insuflirati, uduvati neki prah ili paru u neki deo tela.

Preporuka strane: